Over Clear Mind

Welkom bij Clear Mind!

Clear Mind is gestart vanuit mijn passie voor yoga en kinderyoga. Mijn doel is om deze passie op een toegankelijke manier te delen met kinderen en hen kennis te laten maken met de mooie filosofie, vele aspecten en variëteit die yoga omvat. Kinderen kunnen veel baat hebben bij yoga. Dat wil ik hen graag laten zien en ervaren in een wekelijkse yogales of een kennismakingsworkshop. Vooral pubers hebben veel aan hun hoofd in deze tijd van school, sport, internet, Social media, games etc. Naast de belangrijke lichamelijke en emotionele ontwikkelingen die tijdens de puberteit plaatsvinden. Het is belangrijk dat kinderen en pubers hierbij een goed contact met zichzelf en met anderen opbouwen. Yoga biedt die verbinding.

Een kinderyoga les is als volgt opgebouwd:

Warming-up
Yogahoudingen
Concentratie (spel of oefeningen)
Ademhalingsbewustzijn (spel of oefeningen)
Ontspanning (visualisatie)

De asana’s/yogahoudingen worden geïntroduceerd door middel van een yoga-verhaal. Voor de tieners worden houdingen meestal aangeboden in vloeiende series op muziek. De houdingen die in een les aan bod komen zijn op elkaar afgestemd, zodat het effect optimaal is. Een les is geformeerd rondom een yoga verhaal of een concept/thema dat de onderdelen van de les met elkaar verbindt. Dat kan een fysiek, emotioneel of sociaal concept zijn.

Door de combinatie en opbouw van houdingen, ademhalings- en concentratieoefeningen en de ontspanning op het einde van de les, wordt de verbinding tussen het lichaam en het hoofd gelegd. Kinderen die zich bewuster zijn van hun lijf komen zo wat meer bij hun gedachten en concentratie. Kinderen die wat meer in hun hoofd en gedachten zitten komen daar juist een beetje uit door zich meer bewust te worden van hun lichaam en te voelen dat hun hoofd en lijf met elkaar in verbinding staan.

Yoga voor kinderen is voor heel veel dingen goed: het zorgt onder andere voor meer kracht, zelfvertrouwen, balans, lenigheid, ademhalingsbewustzijn, en voor een betere concentratie en rust. Graag bied ik hen bij Clear Mind even een pauze van de drukte in deze tijd. Ook leer ik hen eenvoudige oefeningen die ze makkelijk zelf in hun dagelijks leven, thuis en op school, kunnen toepassen. Oefeningen om van een druk hoofd weer een ‘Clear Mind’ te maken!

FullSizeRender (2)